Hakkında


Türkçe
TÜRKÇE
English
ENGLISH

Hakkında

Dersler sağlık ve beden eğitimi amaçlı taichi solo formlarını içermekte olup, temel solo hareketleri öğrenenler için partnerli takip egzersizleri de görülmektedir. Grup dersleri talebe bağlı, belli zamanlarda düzenlenecek atölyeler şeklinde olacaktır. İlk olarak Chen stili tai chi’ye özgü qigong hareketleri ve ipek eğirme (dairesel veya spiral) hareketlerini öğreneceğiz. Daha sonra 9 veya18 formluk bugün hayatta olan 19. nesilden Chen Zhenglei tarafından ilk başlayanlara kolaylık olması için oluşturulmuş seriyi öğreneceğiz. Bu 9 veya 18 hareket temel olarak eski formun 1. rutininden alınan kısımlardan oluşmuş olup öğrenmesi oldukça kolaydır; 9 veya 18 formluk seri makul düzeyde anlaşıldıktan sonra ilgilenen arkadaşlar için 1. rutin eski form (74 hareketlik) ve 2. rutin eski form (40 hareketlik) dersleri verilecektir. Yine ilgilenen arkadaşlar için tek kılıç ve pala dersleri de açılacaktır. Bu formlar tahta kılıçlarla icra edilecek olup çalışmaya başlamak için eski form (Lao Jia) 1. rutinin makul derecede öğrenilmesi gerekmektedir.

Kurumlar için Atölye (workshop) Çalışmaları:

Çalışanlarına, üyelerine Chen taichi´yi tanıtmak amacıyla atölye çalışması talep eden kurum veya kulüpler için, workshop (atölye) çalışmaları da mevcuttur.